Norska staten vinner mot miljöorganisationer i stort oljemål

1:50 min

I Norge har staten fått rätt när det gäller ett mål om rätten att exploatera oljefyndigheter i Barents hav. De förlorande miljöorganisationerna tvingas att betala norska statens rättegångskostnader på 580 000 norska kronor.

Greenpeace och Natur og Ungdom stämde 2016 norska staten för påstått brott mot norska grundlagens så kallade miljöparagraf. Enligt stämningen innebär statens tillstånd att borra efter olja i nya områden i Barents Hav att framtida generationer mister sin grundlagsfästa rätt till en miljö som går att leva.

Staten å sin sida har menat att det här är beslut som har fattats i demokratisk ordning efter noggrann miljöprövning.

Oslo tingrett håller i någon mån med om miljöorganisationernas tolkning, men slår i sin dom fast att staten inte har brutit mot grundlagens miljöparagraf. "Risken för både traditionell miljöskada och klimatförsämring är begränsad, och kompenserande åtgärder är tillräckliga", skriver rätten i sin dom.

Tingsrätten slår också fast att norska staten inte har rättsligt ansvar för de miljontals ton av klimatutsläpp som sker när norsk olja och gas förbränns utanför landets gränser.

– Mycket är bra i domen, men konklusionen blir fel. Vi vet, och klimatvetenskapen vet, att världen inte tål mer olja och gas än det som redan har hittats - inte heller norsk, sa Truls Gulowsen, chef för Greenpeace i Norge, på en presskonferens direkt efter att domen blev offentlig.

Tidigare har statens företrädare i rättegången, regeringsadvokaten Fredrik Sejersted, sagt till Ekot att han räknar med att domen kommer överklagas, troligen ändå upp till Högsta Domstolen. Miljöorganisationerna har ännu inte gett besked om överklagande, men Ingrid Skjoldvær från Natur og Ungdom har inte ändrat uppfattning i sak.

– För oss är det kristallklart att detta är ett brott mot grundlagen och vår rätt till en sund miljö.