Protester mot Trumps plan på borrning längs USA:s kuster

2:03 min

I USA har Trump-administrationen lagt fram en plan som kan ge olje- och gasindustrin tillgång till enorma mängder vatten utanför landets kust - områden som tidigare skyddats av miljöskäl.

Men kritiken mot förslaget är hård både från miljögrupper och turistindustrin. 

Det är i princip samtliga vatten utanför USA:s kust som enligt förslaget kan bli tillgängligt för borrning efter olja och naturgas.

Träder det i kraft, betyder det att hundratusentals hektar vatten som den förra presidenten, Barack Obama, under sina sista dagar som president utfärdade order om att skydda - nu blir tillgängligt för internationella företag.

Det här är det senaste i en lång rad åtgärder från Trump-administrationen för att gynna energisektorn - med målet att skapa jobb och ge företagen tillgång till inhemsk energi.

Men miljörörelsen menar att det innebär alltför stora risker för natur och människor och över 60 organisationer protesterar i en gemensam skrivelse.

Och det är inte bara miljöaktivister som är skeptiska till utvidgad oljeborrning.

I flera delstater längs med USA:s kuster protesterar nu politiker från båda partierna, eftersom man menar att förslaget inte tar tillräcklig hänsyn till turistindustrin, som också är viktig för jobben i många mindre samhällen.

Oljeläckor liknande den i Mexikanska golfen för åtta år sedan, skulle vara förödande för orter som lever på tillgången till hav och stränder.

En av delstaterna som redan protesterat är Florida, vars republikanska guvernör bett om ett omedelbart möte med inrikesministern som presenterat planen.

Flera analytiker frågar sig också om vitsen med utvidgat borrningstillstånd idag, när det låga oljepriset fått många tveksamma till dyr och riskfylld djuphavsborrning.