Skogsavverkningar riskerar skada unikt fornlämningsområde

4:52 min
  • Det unika fornlämningsområdet på norra Öland har Europas bäst bevarade järnåldersområde.
  • Ägaren statliga Sveaskog har aviserat att dom vill öka skogsavverkningarna i området och det som gör området så värdefullt kan komma att slås sönder. 
  • Hör Jan-Henrik Fallgren, arkeolog och forskare som gjort utgrävningar i området i ett reportage av Lena Pettersson.

- Här är Europas bäst bevarade järnåldersby från den här tiden.
På norra Öland ligger Böda, ett område som innehåller stor mängd fornlämningar. Här träffar jag Jan-Henrik Fallgren som är arkeolog.

- Här är det största huset i den här byn, det är en ganska liten by under den här tidsperioden. De flesta var ju större.
Han har grävt ut delar av området bland annat den här byn som kallas Rosenlund när han jobbade för Uppsala universitet:

- Det var ju olika familjer, en lite finare, eller kanske den första som bosatt sig här. Sen hans söner som har etablerat nya gårdar med tiden.
Idag betar fåren stillsamt mellan det som en gång var hus och stall, men för cirka 1 500 år sedan under det som kallas romersk järnålder och folkvandringstid var det fullt med liv här:

- Hur levde man då?
- Det viktiga var boskapsskötsel här fanns kor och får, grisar, höns och katter och hundar.
- Katter och hundar?
- Ja, det vet från fynd vi har hittat. Dels har man offrat en del djur när man byggt sådana hus för att få lycka och välgång. Vi har hittat hästkranier i väggar eller golv och hundkranier och delar av en katt, till exempel kan ligga i ett stolphål.

Böda har tidigare varit Kronopark, alltså kungens jaktmark, och bönder har varit utestängda härifrån. Marken har alltså inte brukats, vilket har gjort att området bevarats intakt på ett helt unikt sätt.
- Här kan man se hur byar och gårdar såg ut under en viktig period under vår europeiska historia som man bara kan se just här.

Det är fortfarande staten som äger marken nu genom det statliga bolaget Sveaskog. Och 2009 gav Sveaskog området ett frivilligt skydd i och med att man gjorde det till så kallad ekopark, där man lovar att bevara och ta hänsyn till områdets natur- och kulturvärden.
Men det betyder inte att Sveaskog lovat att lämna hela området orört. Tvärt om är ekoparkerna en blandning av skyddade skogar och skogar där det bedrivs skogsbruk. Det sker också i Böda.

Vi har lämnat Rosenlund och tagit oss bit söder ut i ekoparken. Här har skogen avverkats och det har planterats ny skog:
- Det här är ju delar av järnåldersgårdens produktionsmarker, alltså åker och äng som man helt och hållet har pepprat med tallplantor. Och det gör ju att det med tiden blir en tallplantering som med tiden kommer att radera ut de här odlingsspåren som är lika intressanta som själva huset.

Jan-Henrik Fallgren menar att fler fornlämningar riskerar att skadas i och med att Sveaskog har aviserat att de vill öka avverkningarna de närmaste fem åren jämfört med tidigare år. Bolaget har tagit upp en diskussion med länsstyrelsen i Kalmar som betonar vikten av att inte skada fornlämningarna. Och pekar på många av de lämningar som finns är idag inte utgrävda eller utmärkta.
Peter Bergman på Sveaskog säger att bolaget tar hänsyn till fornlämningarna i området.

- I och med myndigheterna inte har gallskrikit åt oss att vi gör fel. Och att vi är observanta och försöker vara extra försiktiga så tycker jag ändå att vi gör det på ett bra sätt.

Böda och fornlämningarna där saknar motstycke i Europa enligt Jan Henrik Fallgren. Inom området finns flera järnåldersbyar, enstaka gårdar och odlingsområden. Och Jan-Henrik Fallgren tycker att området borde skyddas i sin helhet på ett helt annat sätt än idag:
- Ett sådant här är inte bara ett nationellt unikt område utan även internationellt unikt område, det borde ha status av världsarv, så unikt är området.