Studie: Flera hinder för gemensamma militära inköp

2:16 min

Det finns flera hinder för att kunna utöka samarbetet mellan de nordiska länderna när det gäller inköp och utveckling av försvarsmateriel. Något som skulle kunna innebära stora besparingar för länderna.

Det här konstateras i en just avslutad treårig studie från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI och deras norska motsvarighet, FFI.

– Försvarsmateriel är väldigt kostsamt. Men samtidigt, om man lyckas så finns det mycket stora stordriftsfördelar. Men det finns också många fallgropar att gå i. Och vi har ju lysande exempel på det, säger överingenjör Peter Nordlund vid FOI och fortsätter:

Lyckas man inte lösa de utmaningarna, då blir det tuffare att få de här förtjänsterna av ett samarbete.

Utveckling och inköp av försvarsmateriel kostar årligen de nordiska länderna tiotals miljarder kronor. Och något som kan hindra möjligheterna att samarbeta mer kring det här för att bland annat få ner kostnaderna kan vara om länderna inte är i fas med varandra när gammal utrustning ska ersättas med ny. Eller om synen på vilka militära förmågor som ska uppnås skiljer sig för mycket åt.

Även det faktum att den svenska försvarsindustrin är så pass mycket större än grannländernas med exempelvis tillverkning av JAS-plan och nästa generations ubåt A26 med det svenska försvaret som kund, kan göra det svårare att komma överens vid inköp av militär utrustning, enligt FOI.

– Medan Norge och Danmark, och kanske i synnerhet Danmark är mer inriktad mot att materielen ska vara Natokompatibel i högre utsträckning, säger överingenjör Peter Nordlund vid FOI.

Finland köper ofta in beprövad och ibland begagnat materiel, enligt studien som nämner det svensk-norska samarbetet kring artilleripjäsen Archer som Norge hoppade av som ett exempel på ett misslyckat samarbete.

Samtidigt finns flera aktuella initiativ som inte omnämns i rapporten. Sverige, Finland, Norge och Danmark ska gemensamt ska köpa in en nordisk stridsuniform där varje land behåller sitt unika kamouflagemönster för att minska kostnaderna, som trots mängdrabatt beräknas landa på omkring mellan tre och fyra miljarder kronor.

Försvarets materielverk, FMV har just tecknat samarbetsavtal med finländska försvaret kring inköp av ett torpedsystem för ubåtsjakt. Och kanske är svenskfinska samarbeten på sikt de mest realistiska, menar FOI.

– Det som gör att Finland och Sverige är det mest naturliga samarbetet är ju att vi båda två är utanför Nato, säger Peter Nordlund vid totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.