KLIMATHOT

Ljuset är nästa miljökatastrof

2:00 min

Jens Rydell, fladdermusforskare från Ulricehamn, vill införa mörka zoner för att få stopp på ljusförorening. För mycket belysning skapar en obalans i djurlivet och påverkar också människor negativt menar han.

LED-teknologin har gett oss möjligheter att lysa upp alltfler områden under allt längre tid, men mycket av belysningen är skadlig. Insekter söker sig till ljuskällor och blir ett enkelt byte för fåglar och fladdermöss och naturliga cykler hos växter, djur och människor påverkas.

Sömnrubbningar och ett flertal sjukdomar kopplas också till ljusförorening, både psykiska och fysiska.

Jens Rydell, fladdermusexpert från Ulricehamn, forskar just nu i Lund kring ljusets effekter. Han pekar bland annat ut friluftsområdet Lassalyckan i  hemstaden Ulricehamn som ett exempel där ljuset förstör.

– Här har vi skapat en biologisk öken, finns inga insekter som kan leva här, säger han.

Mer om det här du i P4 Sjuhärad i eftermiddag klockan 17.00