Okunniga läkare och lång väntetid för behandling av prostatacancer

23 min
  • Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och varje år får ungefär 10 000 män diagnosen.
  • Att få vård inom rimlig tid och att dessutom få hjälp av tillräckligt kunniga och erfarna läkare är inte en självklarhet.
  • Hör reportage av Katarina Gunnarsson.