Skabb ökar bland vargar

1:25 min

Allt fler vargar angrips av skabb. Det visar en undersökning vid Statens veterinärmedicinska anstalt.

– Ungefär 12 procent har eller har haft skabb. Vi ser en svag ökning med  fler vargar de senaste tre åren, säger Erik Ågren, viltpatolog och biträdande statsveterinär på SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt.

Undersökningarna som gjorts under sju år på 300 inlämnade vargar kommer att sammanställas snart. Samtidigt kommer rapporter från årets pågående licensjakt runt om i landet där flera skjutna vargar varit skabbangripna.

Enligt tidningen Svensk Jakt gäller det en varg från Dalarna och en från Värmland. Ytterligare en kraftigt skabbangripen varg har dessutom siktats i Dalarna. 
Även förra året sköts en kraftigt skabbangripen varg i Brattforsreviret i Värmland (se bilden). 

I fredags hade SVA fått in tre av de elva vargar som hittills skjutits under årets licensjakt. 

– Vi har haft en varg som var kraftigt angripen och den kom in med pälsen kvar för det är ingen päls som någon vill behålla. 

De två värmländska vargarna, från Vimyrenreviret, hade under fredagen ännnu inte kommit fram till SVA för obduktion men väntas inom kort. 

SVA:s undersökningar visar, så här långt, att mer än var tionde varg som lämnas in är eller har varit smittade av skabb. Eftersom pälsen ofta saknas så påvisas detta ofta genom blodprov.

– Alla drabbas inte lika hårt. En del dör utmärglade men alla som haft skabb får inte hud- eller pälsförändringar. Det är väldigt individuellt. 

En del vargar utvecklar alltså resistens medan andra går under. I ljudklippet ovan hör du mer om hur skabben påverkar populationen. 

De vargar som undersökts på SVA är de som lämnats in efter att de skjutits under jakt eller hittats döda. De är därmed inte representativa för hela vargstammen.  

– Kunskap saknas om hur ofta och allvarligt unga vargar drabbas. De riktigt små valparna får vi aldrig in. Om de dör försvinner de nog snabbt i naturen. Så det kan vara ett mörkertal med skabb som angriper unga.   

I Nordvärmland har flera etablerade vargpar flera år i rad försvunnit från sina revir. Kan det bero på skabb?

– Det kan vara en eller en del av förklaringen. Det kan bidra men behöver inte vara hela förklaringen.   

Resultatet från SVA:s skabbundersökning kommer att lämnas vidare till förvaltningen och kan få inverkan på tilldelning under framtida skydds- och licensjakt.