Medborgarjournalister viktiga i rapporteringen från protesterna i Iran

1:53 min

Massiva protester har pågått den senaste veckan i Iran.
En stor roll för att visa vad som händer i landet spelar alla de medborgarjournalister som via sina mobiltelefoner filmar från protesterna.

Tusentals videoklipp, filmade med mobiltelefoner, av medborgarjournalister har spridits under den senaste veckan från protesterna i Iran.

Potkin Azarmehr är journalist på den persiskspråkiga tv-kanalen Manoto. Kanalen sänder ifrån London och når miljontals tittare över hela världen. Främst i Iran, där kanalen räknas som landets största.

Enligt Potkin Azarmehr är kanalen väldigt beroende av att videofilmer skickas till dem för kunna spegla vad som händer i landet och när de gäller den senaste veckans protester hade man inte vetat om dem om det inte vore för medborgarjournalisterna.

– Den vanliga mediarapporteringen hade inte varit kapabla att rapportera om det. Speciellt eftersom de här protesterna till och med äger rum i småstäder. Städer där det inte har skett protester tidigare, säger Potkin Azarmehr.

Enligt honom så fyller Manoto tv en viktig roll i att först och främst verifiera att uppgifterna och videorna är korrekta men också genom att analysera och ge en helhetsbild.

Men vad som händer just nu i Iran är osäkert. Om protesterna fortsätter eller inte. Flera medborgarjournalister har arresterats. Samtidigt har det blivit allt svårare att skicka videor eftersom internettillgången har begränsats och kryphål genom så kallade Virituella privata nätverk (VPN) stängs successivt ner.

– Det är alltid en fråga om teknik. De begränsar något, de tar ner något. Sen kommer någon ny teknik och de måste fundera ut hur de ska hantera det. Det är hela tiden en katt och råttalek, säger Potkin Azarmehr.