Bekämpningsmedel ökar dödligheten bland humlor

2:06 min

Bekämpningsmedel mot svamp och mögel kan göra humlor mer mottagliga för dödliga parasiter, enligt en amerikansk studie. Tidigare har risker kopplats främst till insektsmedel.

I studien har forskare funnit att på platser i USA där vissa svamp- och mögelmedel ofta användes, ökade dödligheten bland humlor. En teori är att de blir känsligare för den dödliga tarmparasiten nosema.

– Den är vanligare hos humlor som förekommer i landskap där mycket svampmedel av den specifika typen används, säger Riccardo Bommarco som är professor i entomologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Det skulle kunna vara så att svampmedlet påverkar den mikrobiella faunan och floran i humlornas magar, så deras motståndskraft blir sämre, enligt Riccardo Bommarco.

Enligt forskarna var kopplingen särskilt tydlig till Klortalonil, USA:s mest använda svampbekämpningsmedel. Det förbjöds i Sverige år 1990, men användes tidigare här bland annat mot bladmögel i potatis och i målarfärg för att hindra mögelbildning.

Bekämpningsmedel mot svamp och mögel används främst i odling av spannmål och potatis, men också i trädgårdsodling.

När det gäller riskerna för humlor och bin är forskare eniga om att det finns flera faktorer som samverkar.

Studien bevisar inte att svampbekämpningsmedlet orsakar sjukdomen. Men den visar att mer kunskap behövs om hur humlor och bin påverkas av medlen, säger Riccardo Bommarco.

– De säger ju också i studien att nedgångarna som de observerat bland humlorna  är relaterade till användning av svampmedel allmänt. Mekanismerna bakom de här nedgångarna bör uppmärksammas, så vi bättre kan förstå om relationen de sett i den här studien verkligen stämmer, avslutar professor Riccardo Bommarco.

Källa: Proceedings of the Royal Society B: "Landscape predictors of pathogen prevalence and range contractions in US bumblebees"