Skåne

Region Skåne krävs på skadestånd

1:32 min

Beställningscentralen Samres kräver miljonbelopp i skadestånd av Region Skåne. Pengarna ska kompensera för uppdrag som bolaget enligt en dom hade rätt till men aldrig fick.

Under 2013-2015 skötte Samres Skånetrafikens beställningar av serviceresor.

– Vi har haft ett avtal som inneburit att vi skulle hantera bokningarna för alla sjukresor i Skåne, men Skånetrafiken har inte gett oss samtalen för Malmö, och det är det som tvisten har gällt, säger Björn Falk, tidigare vd för Samres.

Parterna har tolkat avtalet olika, och Samres hävdar att bolaget gått miste om beställningssamtal för färdtjänst och sjukresor och därmed ersättning för dem.

I somras slog hovrätten fast att Samres tolkning var den rätta och att Region Skåne därmed är skadeståndsskyldig. Regionen ska även betala närmare en halv miljon kronor för Samres rättegångskostnader.

Nu har bolaget skickat sina krav till Skånetrafiken, men Björn Falk vill inte säga vilka summor det rör sig om.

– Just nu pågår en diskussion, så jag vill inte kommentera det, säger han.

Men rör det sig om miljonbelopp?

– Ja, det kommer det säkert att göra, men jag vill avvakta tills vi haft diskussionerna med Skånetrafiken.

Skånetrafiken vill inte kommentera ärendet, men i en intern mejlväxling, som nyheterna tagit del av, skriver affärsområdeschefen Lars Hellström att Samres krävda belopp är "helt orimligt" och att Skånetrafiken ska ta fram ett motbud.

För Samres är pengarna naturligtvis viktiga, säger Björn Falk, men tvisten rör också en viktig principfråga vid offentlig upphandling, menar han.

– Skånetrafiken, alltså kunden som har beställt tjänsterna, har också åtaganden gentemot oss, och de måste också uppfyllas.