Stort hotell ska locka turister till Tjörn

1:22 min

Många har åsikter om det omkring 20 meter höga och 10 000 kvadratmeter stora hotell som föreslås i södra hamnen i Skärhamn på Tjörn.

Stefan Gustafsson på företaget Conventibus, som är en av männen bakom hotellplanerna, försvarar idéen.

– Vi vill ta vara på det som är Skärhamns och Tjörns framtid. Vi tror att det är turism. Vi har ett fantastiskt läge här längst ute i södra hamnen. Vi satar på en verksamhet där vi kan ha åretruntbesökare och som vi tror kommer att gagna alla som driver verksamhet här ute, säger Stefan Gustafsson.

Planerna på hotell, ett utbyggt akvarellmuseum, bostäder och verksamhetslokaler i södra hamnen i Skärhamn på Tjörn väcker både positiva och negativa reaktioner.

En lokal proteslista har på bara några dagar samlat flera hundra namn. Politiskt har en majoritet ställt sig bakom förslaget.

Eftersom förslaget är ute på ett första samråd kan mycket hända. Moderaten Lars Carlsson är 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Får vi för mycket klagomål på hotellet så kan det hända att vi får ta ut den delen ur detaljplanen om det inte går att komma vidare. Min ambition är att inte stoppa detaljplanearbetet på grund av att ett projekt blir väldigt negativt behandlat. Men det är ett jobb som kommer längre fram, säger han.

– Vi måste få in synpunkterna och granska synpunkterna vad som har kommit. Jag kan inte spekulera utan måste veta vad folk tycker och tänker, säger Lars Carlsson.