Inga konkreta beslut på extrainkallat möte om Iran

Det extrainkallade mötet i FN:s säkerhetsråd avslutades sent på fredagskvällen i New York.

Det var USA som hade begärt mötet - och Ryssland försökte få det stoppat, men fick inte det stöd från andra råds-medlemmar för det.

Och på mötet framförde Rysslands FN-ambassadör - Vassily Nebenzia - hård kritik mot att säkerhetsrådet inkallats för att dikutera ett lands "interna angelägenheter".

Det skadar FN:s säkerhetsråd, sa Nebenzia.

Mötet ledde inte fram till något konkret resultat, mer än att de olika medlemsländerna lyfte fram sina ståndpunkter.

Och USA:s FN-ambassadör Nicki Haley talade om protesterna i Iran som en "mäktig uppvisning av ett modigt folk"

Det svenska budskapet var att Sverige fördömer övervåldet mot demonstranter i Iran och att Sverige vill ha fortsatt och nära dialog med Iran.

Irans utrikesminister, Javad Zarif, skrev senare på twitter att FN:s Iranmöte var ännu en utrikespolitisk blunder av Trump-administrationen.