Stopp för spridande av olycksbilder

1:51 min

Från årsskiftet finns en ny lag som gör det straffbart att sprida bildmaterial som kränker andras integritet.

Det kan handla om bilder av sexuell natur, men också bilder tagna vid olycksplatser.

Straffet för den som bryter mot lagen om olaga integritetsintrång kan vara allt från böter och upp till fyra års fängelse.

En som välkomnar den nya lagen är Stefan Andersson chef för ambulansverksamheten i Luleå.