Lukten av din partner kan göra dig lugn

I en ny studie gjord i USA har forskare sett att ens stressnivåer minskar när man känner lukten av ens partner.

Känner du dig stressad? Då kan det vara en bra idé att sätta på dig din partners tröja.

Enligt en ny studie från USA minskar nämligen ens stressnivåer om man känner lukten från en person som man har en kärleksrelation med.

– Det hjälper att vara i närheten av sin partner och då är ju en komponent lukten, säger Johan Lundström är docent i experimentell psykologi på Karolinska Institutet. 

I studien medverkade ungefär 100 heterosexuella par. Experimentet gick ut på att kvinnorna fick lukta på en tröja både innan och efter att de utfört ett stresstest. Tröjan kunde ha burits av ens partner, en främling eller av ingen alls.

Resultatet visade att personerna kände sig lugnare både före och efter stresstestet om de hade fått lukta på sin partners tröja. Däremot såg forskarena att stressen ökade om man istället fick lukta på en främlings tröja.

Något som forskarna till studien inte tagit hänsyn till är dock förhållandet mellan personerna. 

– Det finns ju de som har bra eller dåliga förhållanden. Har man lärt sig att associera sin partners lukt med stress, om men exempelvis håller på att separera så tror jag man får en motsats effekt, säger Johan Lundström. 

Referens: Hofer et al., Olfactory Cues From Romantic Partners and Strangers Influence Women’s Responses to Stress, Journal of Personality and Social Psychology, 2018, Vol. 114, No. 1, 1–9, http://dx.doi.org/10.1037/pspa0000110