Viktigt behandla blodfetter även hos äldre

1:15 min

En ny Uppsalastudie visar att risken för hjärtinfarkt kan minskas ända upp i 80 års åldern, med rätt medicinering.

Män med höga kolesterolvärden i blodet bör fortsätta med blodfettssänkande läkemedel också i hög ålder, för att minska risken för hjärtinfarkt. Trots det slutar allt fler med sina mediciner när de blivit äldre, säger professor Lars Lind som lett studien.

– Det har ju varit en trend som vi ser i sjukvården de senaste åren att folk slutar med sina statiner, som är den vanligaste behandlingsformen mot höga kolesterolvärden. Vi ser till och med att vissa läkare sätter ut den medicinen när man blir äldre, säger Lars Lind.

Studien handlar om styrkan i olika riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom när man blir äldre. Och den visar att höga halter av LDL-kolesterolet, det dåliga kolesterolet, ökar risken för hjärtinfarkt också högt upp i åren. Så att sluta medicinera bara för att man blivit äldre är olämpligt.

– Helt fel med tanke på de resultat vi får här och de rekommendationer som finns från Läkemedelsverket, som baseras på de behandlingsstudier som finns med blodfettssänkande mediciner, enligt Lars Lind.

I undersökningen, som finansierats av Hjärt-Lungfonden, har forskarna följt drygt 2000 hjärtfriska Uppsalamän från det att de var 50 år och tills de blivit 80 plus. Det betyder att den är unikt långsiktig och bygger på avancerade statistiska analyser av Erik Lampa som ingått i forskargruppen.

Att enbart män ingår förklaras av att den inleddes på 1970-talet då hjärtinfarkt ansågs vara mycket vanligare hos män. Senare har man konstaterat att kvinnor också drabbas, fast senare i livet. Och mer forskning om hur kvinnors hjärtsjukdom bör behandlas behövs.

– Det finns mindre data där, men det skulle vara väl värt att studera kvinnor också i det här perspektivet. Däremot vet vi att blodfettssänkande mediciner fungerar lika bra för män som för kvinnor när det gäller att förebygga hjärtinfarkter, framhåller Lars Lind.

De vanligaste riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom är högt blodtryck, diabetes, höga blodfetter, rökning och fetma. Men den nya studien visar alltså att när det gäller hjärtinfarkt, har LDL-kolesterolet fortfarande betydelse också när man är äldre. Likaså är fetma en tydlig riskfaktor för hjärtsvikt också i hög ålder, enligt studien.

Lars Lind har inga siffror på hur vanligt det är att äldre slutar med statinerna, men det förekomer.

– Vi läser det i journalerna och vi hör det när vi tar upp sjukhistorien att de har ätit statiner tidigare men har slutat när de blivit äldre. Jag kan inte säga någon exakt siffra, men det är inte helt ovanligt.

Vad har du för råd till människor som äter kolesterolsänkare?

– Fortsätt med det och se det som en livslång behandling, säger Lars Lind.

Studien är publicerad i Journal of American Heart Association och finansierad av Hjärt-Lungfonden och Vetenskapsrådet.