EU-strid om elektriskt fiske

1:45 min

EU-parlamentet ska rösta om att tillåta en förbjuden fiskemetod där fisk bedövas med el för att lättare kunna fångas.

Linnea Engström (MP) vice ordförande i EU-parlamentets fiskeutskott hör till dem som ifrågasätter metoden.

– Man har sett att stora torskar har brutna ryggar. Även plattfisk, som man fiskar till stor del med den här typen av trål, har också bruten rygg, säger Linnéa Engström.

Metoden med trålar som sänder ut elchocker i vattnet används inte i svenskt fiske. Framförallt är det Nederländerna som fångar plattfisk i Nordsjön med sådana redskap.

Elstötarna bedövar plattfisken och när den påverkade fisken lämnar gömställena på havsbottnen blir den lättare att fånga. Elstötarna påverkar också andra djur.

Metoden är förbjuden i EU av miljöskäl, men det finns möjlighet till undantag så att max fem procent av ett lands fiskeflotta kan få använda redskapen. Nederländerna driver på för att slopa förbudet och i nästa vecka väntas EU-parlamentet rösta om saken.

Men mycket är okänt om hur den omstridda metoden påverkar havsdjuren. Forskare vet för lite om hur den påverkar havets djur och ekologi.

Miljöorganisationer och småskaliga fiskare är emot det de kallar för destruktivt fiske. Nederländernas argument är att det elektriska fisket skonar havsbottnarna mer än andra redskap som släpar över bottnarna. Det ifrågasätter Linnéa Engström.

– Det här är en ganska tung trål, som också går längs med botten och också orsakar stora skador, svarar hon.

– Så det här att de säger att det är bara är en flygande trål som håller sig över havsbotten, det är inte sant. Det har stora konsekvenser, säger Linnéa Engström.

EU-parlamentet väntas rösta om saken 16 januari.