Gratis vård på nätet förändrar branschen

1:12 min

Sedan nyår går det att få digital vård utan kostnad. Det är konsekvensen av att en nätaktör tagit över en vårdcentral i Sörmland, där primärvårdsbesök är avgiftsfria.

– Intresset för digital vård är väldigt stort. Man vill ha en högre tillgänglighet till vården än den vi ser idag. Så möjligheterna är goda och vi tror att tillväxten kommer att vara väldigt god, säger Martin Lindman, vd och en av grundarna av Doktor.se, som vid årsskiftet tog över Vingåkers vårdcentral.

I och med att man enligt patientlagen har rätt att söka vård var som helst i landet, och Sörmlands landsting inte tar ut några patientavgifter inom primärvården, blir besöken alltså gratis. För alla. Istället hamnar hela notan på 300 kronor för sjuksköterskebesök och 650 kronor för läkarbesök hos patientens hemlandsting. Efter att Sörmland dragit av tio procent i administrationsavgift skickas resten av pengarna till nätbolaget.

Asghar Farahani är chef för Hälsoval i Sörmlands landsting. Han tycker inte att man har agerat illojalt gentemot de andra landsting som har valt att ha en patientavgift, men som nu alltså blir tvungna att stå även för den kostnaden.

– Vi jobbar utifrån medborgarnas behov. Vi kommer inte att tjäna pengar på det här, det kostar oss i form av administration och krafter, men vi tycker att det är rätt att behandla patienter utifrån den vård de söker, inte utifrån vem som har råd att betala, säger Asghar Farahani.

Sörmland slopade patientavgifterna förra året och att en nätaktör nu etablerat sig där innebär inte bara att även de andra landstingen tvingas betala hela kostnaden för besöken, utan också att marknaden för nätbolagen skakas om. Övriga bolag har sin fysiska bas i Jönköping och tar därför ut en patientavgift på 250 kronor. Men nu har även flera av de andra bolagen inlett en dialog med Sörmland kring eventuella etableringsmöjligheter där, berättar Asghar Farahani.

– Vi tycker att det är jättebra att företag vill etablera sig i Sörmland och tillsammans med oss bedriva en värdig vård. Om tekniken kan hjälpa till, om digitala lösningar kan hjälpa till att komma i balans när det gäller det vårdbehov vi ser framför oss är det bara positivt.

Kry, som är en av de största nätaktörerna, är ett av de bolag som varit i kontakt med Sörmland. Men presskontakt Samuel Danofsky säger att man avvaktar och bevakar utvecklingen.

– Vi tror inte att det skulle gynna den digitala vården i Sverige om vi skulle erbjuda noll kronor i patientavgift på nationell nivå via Sörmland just nu. Vi vill utveckla vår tjänst och kunna göra det i en konstruktiv dialog med landstingen. Då tror vi att det är en dum idé att chocka systemet, säger Samuel Danofsky.

Just nu pågår ett arbete inom Sveriges Kommuner och Landsting med syftet att kartlägga hur regler och praxis kring den digitala vården fungerar och om det finns behov av förändringar. Något som både han, Martin Lindman och Asghar Farahani välkomnar.

En av kritikerna till utvecklingen med gratis vård på nätet är läkaren Bengt Järhult som menar att det bryter mot patientlagens prioriteringsordning, eftersom det leder till att skattepengar slussas till vård för relativt friska på bekostnad av de sjukaste.

– Det här kommer att öppna slussarna för alla som vill konsultera det här bolaget och så skickar man räkningen till landstinget. Det är inte några nya pengar landstinget har, pengarna tas från primärvården och vårdcentralerna som redan är gravt underfinansierade. Sjukvårdspolitiker bör omedelbart sätta stopp för den här miljonrullningen, säger han.

Även om Doktor.se:s nätverksamhet har avtal med Sörmlands landsting, så drivs verksamheten från Stockholm. Där jobbar man just nu hårt med att rekrytera ny personal som ska kunna ta hand om nätpatienterna. Vd Martin Lindman, menar tvärtom mot vad Bengt Järhult säger, att vården effektiviseras. Inte minst genom att patienterna måste ansöka om medlemskap innan behoven bedöms, samt att alla först får ett nätbesök hos en sjuksköterska och bara om det behövs även får ett besök hos läkare.

– Det digitala handlar om att slussa patienten så att den hamnar på rätt nivå. Och det gör man på sköterskenivå. Läkarna ska bli avlastade administrativt och vårdtyngden ska avlastas läkarna, säger han.

– Man har inte visat i någon oberoende undersökning att nätdoktorerna avlastar den övriga vården. Tvärtom visar det flera utländska studier som visar på en ökad vårdkonsumtion, särskilt bland den yngre och friskare befolkningen, säger Bengt Järhult.

Hör mer om marknaden och framtiden för digitala vårdbolag och hur landstingen ser på utvecklingen i Ekonomiekot Extra 12 januari i appen SR Play.