Kvinnor klarar sig bättre än män i tuffa tider

Under svåra förhållanden verkar kvinnor klarar sig bättre än män enligt en ny studie från Danmark.

I studien har danska forskare studerat sju populationer som alla levt i någon form av kris. Det kan exempelvis vara under en tid av svält eller epidemier.  

Forskarna kollade bland annat på den stor svälten på Irland under mitten av 1800-talet. Då såg de att medelåldern gick från 38 år till ungefär 19 år för män och 22 för kvinnor. 

Mest effekt såg forskarna på spädbarn där flickor överlevde i högre utsträckning än pojkar. Skillnader i en sådan tidig ålder pekar på att det finns en biologisk skillnad mellan könen. Det eftersom sociala faktorerna inte hunnit få så stor effekt på individerna.

Referens: Zarulli et al., Women live longer than men even during severe famines and epidemics, publicerad i PNAS den 22 november 2017, doi: 10.1073/pnas.1701535115