Läkarförbundet kritiserar gratis vård på nätet

1:15 min

Läkarförbundet tycker att det behövs enhetliga regler för hela landet för om man ska behöva betala en avgift eller inte för att söka sjukvård. Det efter att ett av företagen för läkarbesök via internet nu erbjuder gratis vård.

Heidi Stensmyren är Läkarförbundets ordförande, och hon menar att det här kan försvåra för landstingen att själva besluta om vilken vård som ska prioriteras.

– Man borde ha ett nationellt system som reglerar det här, som harmonierar med prioriteringsreglerna. Vill vi prioritera cancer eller något annat?

Att konsultera en läkare via nätet har hittills kostat för patienten, men sedan årsskiftet går det att anlita tjänsten gratis. Nätaktören Doktor.se har nämligen etablerat sig i Sörmland, ett landsting som inte tar ut patientavgifter inom primärvården.

Patienten behöver alltså inte betala, men räkningen för besöket hamnar i landstinget där patienten hör hemma.

Nu finns en oro bland övriga landsting för att det här ska leda till ökade kostnader och gå ut över annan vård.

Det här kan bli ett sätt att styra resurser från svårt sjuka till de med lindriga åkommor.

– I många fall genererar det ytterligare besök inom sjukvården. Det vill säga man styr mot det här och skickar sedan räkningen till landstingen. Istället för att landstingen kan besluta om vilken vård som ska prioriteras, säger Heidi Stensmyren på Läkarförbundet.