Gävleforskare ska ta reda på mer om nordiska skolor

2:26 min

Nu ska utbildningsforskare på Högskolan i Gävle tillsammans med kollegor från andra nordiska länder ta reda på hur skolbyggnader sett ut historiskt, hur man använder dem i dag men också hur skolor ska se ut i framtiden.

– Vi ska åka runt och lära oss av varandra. Vi ska titta på skolor på Island, i Danmark och i Sverige och diskutera vad som är unikt för det nordiska, säger Anneli Frelin, utbildningsforskare vid Högskolan i Gävle.

Hon och kollegan Jan Grannäs har fått bidrag från Vetenskapsrådet för det nordiska samarbetet ”Från design till praktik. Skolmiljöer i ett nordiskt perspektiv”. Förutom Högskolan i Gävle är Islands universitet, Aarhus universitet i Köpenhamn, Umeå Universitet och Universitet i Oslo med i samarbetet.

– Alla nordiska länder är ju välfärdssamhällen och har satsat på skolan och det finns många intressanta både skillnader och likheter säkert, säger Anneli Frelin.

I maj är den första träffen i Köpenhamn, samarbetet kommer sedan att pågå under 1,5 år.