Fördubbling av asylsökande från Georgien

2:10 min

De senaste månaderna har antalet asylsökande från Georgien fördubblats.

Migrationsverket menar att det är en följd av att Georgien i mars 2017 fick visumfrihet inom EU.

Men enligt Migrationsverket saknar många georgier asylskäl. Kristoffer Eriksson är omvärldsanalytiker på Migrationsverket:

– Under de senaste månaderna har vi sett en markant ökning av antalet asylsökande från Georgien och det vi kopplar det till är viseringsfriheten som man fick under våren.

Förra våren fick georgier rätt att resa in i EU utan visum. Detta är enligt Migrationsverket förklaringen till det ökade antalet asylsökande från Georgien.

Under oktober, november och december 2017 ansökte 400 georgier om asyl i Sverige vilket är en fördubbling jämfört med samma månader 2016.

Samma trend ser man enligt Migrationsverket i Tyskland och Schweitz.

Georgier får vistas tre månader visumfritt i EU och Migrationsverket tror att många efter det lämnar in en asylansökan för att kunna stanna kvar i Sverige till exempel för att söka arbete.

Även om det finns enskilda individer som kan ha rätt till asyl har de flesta det inte enligt Kristoffer Eriksson.

– De tillhör ju en grupp som kan ha mer en ekonomisk grund, att man söker asyl för att kunna uppehålla sig längre i ett land.

Enligt Migrationsverkets landrapporter är det politiska klimatet i Georgien i regel öppet, våldshandlingar mot enskilda politiska företrädare förekommer men undantagsvis.Av de georgiska asylärenden som avgjordes av Migrationsverket under 2017 beviljades ingen asyl.

De ansökningar som anses vara uppenbart ogrundade kommer att behandlas i Migrationsverkets snabbspår för att asylprocessen inte ska dra ut på tiden säger Kristoffer Eriksson.

– Just den här gruppen har sist jag tittade på handläggningstiden så var det 71 dagar för att få ett beslut.