Fritidsfiskare kan tvingas rapportera sina fångster

1:48 min

Fritidsfiskare kan komma att bli skyldiga att rapportera sina fångster till myndigheterna.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar just nu på ett förslag till regeringen om hur det ska gå till och vilka regler som ska gälla.

Syftet med att samla in uppgifter om fiskfångster är att få ett bra underlag för planering och beslut som rör förvaltning av fiskbestånden.

Det finns mer än en miljon fritidsfiskare i Sverige och för vissa fiskarter är deras fångster av stor betydelse, säger Håkan Carlstrand, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

Rapporteringsskyldigheten som kan bli aktuell för fritidsfiskare kommer antagligen att handa om ett begränsat antal fiskarter och vissa områden där de fiskas.

Laxfiskar, hummer och torsk som fiskas i Öresund är arter som Håkan Carlstrand nämner som exempel.

Han tar också Vätternrödingen.

Frågan om alla fritidsfiskare som tar upp fångster med de aktuella arterna och områdena ska rapportera är en de frågor som Havs- och vattenmyndigheten tittar på.

Ett alternativ är att bara låta ett slumpvis urval av fiskare lämna rapport.

Rapporterna skulle kunna lämnas med hjälp av en app eller via enkäter.

Redan den första maj ska myndigheten lämna sitt förslag till regeringen.