Jönköpings län

Förslaget: Begränsa allmänhetens kräftfiske i Vättern

1:59 min

Havs- och vattenmyndigheten föreslår nu att allmänhetens fiske av signalkräftor i Vättern begränsas från fem till två helger.

Myndigheten föreslår nu flera nya regler och åtgärder för att det fortsatt ska gå att fiska signalkräftor och samtidigt minska risken för spridning av arten. Bland annat föreslås en minskning av allmänhetens fiske i Vättern och nya krav för försäljning av okokta signalkräftor.

Förslagen kommer efter ett tidigare beslut i EU.

– Huvudsyftet är att stoppa spridningen av kräftpesten som signalkräftan bär på, säger Sofia Brockmark, som är utredare på Havs- och vattenmyndigheten, till Ekot.

Myndigheten presenterar nu flera förslag för att det fortsatt ska finnas möjlighet att fiska signalkräftor, men att samtidigt försöka stoppa spridningen av arten till nya vatten där den inte finns idag. På så sätt vill myndigheten minska spridningen av kräftpesten, som hotar den svenska flodkräftan.

Bland förslagen finns nya krav för försäljning av okokta signalkräftor söder om Dalälven, ett förbud mot fiske och försäljning av okokta signalkräftor i övriga landet och att allmänhetens kräftfiske i Vättern ska minska från fem helger till två.

– Det är framförallt från Vättern som det sker en stor spridning av signalkräftor illegalt. De sätts ut i andra vatten där de inte ska vara, säger Brockmark till Ekot.

Bakgrunden till förslagen är att signalkräftan sedan ett drygt år tillbaka finns med på EU:s lista över invasiva, främmande, arter.

Signalkräftorna kommer ursprungligen från delar av Nordamerika, men finns nu på många platser i Sverige, framför allt i de södra delarna av landet.

Från början sattes signalkräftan ut i hopp om att den skulle väga upp bristen på flodkräftor, som hade minskat bland annat på grund av just kräftpesten.

Men det har senare visat sig att också signalkräftan bär på kräftpesten, även om den har en viss motståndskraft mot sjukdomen.

Det här har gjort läget ännu mer utsatt för flodkräftan, enligt Brockmark.