Barnexpert: Därför ska barn få leka krigslekar

1:43 min

En förskola i Västsverige har förbjudit barn att leka kriga och bygga vapen. Men krigslekar bland barn är ett naturligt inslag och ett förbud är inte rätt väg att gå, säger docenten Christian Eidevald.

Under torsdagen rapporterade P4 Halland att Västanvindens förskola i Halmstad har infört nolltolerans och förbjudit att barnen leker krig. Vissa barn ska ha upplevt leken som destruktiv och andra fick vara med i leken mot sin vilja.

Christian Eidevald, docent i förskoledidaktik vid Stockholms universitet, tycker inte att krigslekar bör förbjudas. Han ser krigslekar som ett naturligt inslag.

– Men vi vuxna måste bli bättre på att se när barn leker och när de bråk-leker. När någon inte vill vara med måste man gå in och bryta.

Att leka är oerhört viktigt och centralt för barns utveckling, säger Eidevald.

– Barn lär sig mycket av kommunikation och i leken får barn utveckla sina tankar. För det sociala samspelet är leken viktig.

Nolltolerans mot kränkningar är viktigt, menar docenten, men är krigslekarna frivilliga har leken en funktion.

Hur ser man om leken går överstyr?

– Om de skrattar och har roligt, och dör och kommer upp igen och byter roll i leken så är det lek.

– Men om det går över till något annat, och någon misstolkar leksignalerna eller någon blir arg på riktigt brukar man se det i deras ansiktsuttryck. Då går det från att vara lek till att bli bråk och det ska man inte tillåta.