Klartecken övervakningskameror

Datainspektionen har nu gett klartecken för bland andra polisen i Västernorrland, att använda trafikövervakningskameror. Det innebär att kamerorna nu kan tas i bruk. Vid varje försökssträcka kommer det att finnas ett varierande antal skyltar med texten ''Hastighetskamera, för ökad trafiksäkerhet''. Den 7 juli är det nya startdatumet för övervakningskamerorna på E4an söder om Sundsvall.