Ny lag om organdonation dröjer

2:14 min

Det är brist på organ i Sverige, men en ny lagstiftning för att öka antalet organdonationer drar ut på tiden. Nu har regeringen beslutat att frågan ska utredas ännu en gång med start i vår.

Redan 2015 presenterades en utredning hur organ bättre ska kunna tas tillvara, men de förslagen rimmar enligt regeringskansliet inte med den svenska grundlagen, där individers rätt till samtycke om vård garanteras, och därför måste delar av arbetet göras om enligt socialminister Annika Strandhäll.

– Det visar sig helt enkelt, att de juridiska analyserna i den utredning som nu ligger inte håller, säger hon.

I dag står drygt 800 personer i kö på väntelista för ett organ för transplantation. Och uppskattningsvis dör mellan 30 och 50 personer årligen för att de inte hinner få exempelvis en njure, lever eller nya lungor. Antalet transplantationer är lägre i Sverige än i många andra länder samtidigt som en stor majoritet av svenskarna är benägna att donera organ efter döden.

Hösten 2015 överlämnades en statlig utredning till regeringen, ledd av Anders Milton. Där föreslogs att om en patient ligger på en intensivvårdsavdelning, och där man vet att all behandling är meningslös, då ska man, innan man stänger av respiratorn, ha rätt att fråga anhöriga om donation. Detta är inte möjligt i dag, men däremot i en rad andra länder.

Så sent som i somras utlovade Annika Strandhäll att en proposition skulle ligga på riksdagens bord före årsskiftet. Men under hösten har regeringskansliets jurister bedömt att om man går fram med ett förslag i linje med Miltons utredningen skulle det strida mot svensk grundlag.

I Sverige finns en grundlagsskyddad rättighet att få samtycka till den vård som ges. Det finns undantag från detta när det handlar om någons liv.

– Men då är det individens eget liv det avser. Alltså inte att hålla organen friska på den ena individen, för att rädda en annan individ, genom organdonation, säger Annika Strandhäll.  

Det är den här frågan som den nya utredningen ska arbeta med, säger socialministern.

– Detta innebär ju inte att vi inte tänker göra något. Och som sagt jag är den förste att beklaga att det tog för lång tid innan vi landade i slutsatsen att det inte var möjligt att gå vidare.

Hade ni inte kunnat arbeta snabbare på regeringskansliet?

– Nej, bedömningen är ändå att under den verklighet som har levt under har det inte varit möjligt.

I väntan på ny utredning och nya lagförslag, beslutar regeringen på torsdag att inrätta ett nationellt donationsfrämjande centrum under Socialstyrelsen, samtidigt som man avskaffar det nuvarande rådet för organ- och vävnadsdonation.

Ambitionen är att centrumet ska ta ett helhetsgrepp, och öka antalet organdonationer genom att förbättra samordningen, och stötta landstingen säger Annika Strandhäll.

– Men de ska också ta fram förslag eller arbeta med delar som innebär att det ska bli lättare att göra sin donationsvilja känd, säger Annika Strandhäll.