Försvarsministern: Vi kommer identifiera krigsviktiga företag

1:30 min

Även näringslivet måste vara med när Sverige bygger upp totalförsvaret på nytt. Det tycker förvarsminister Peter Hultqvist (S) som vill utreda om vissa företag ska klassas som särskilt "krigsviktiga".

– Vi kommer från regeringens sida snart börja titta på
regelverk när det gäller krigsviktiga verksamheter och företag.
Vi kommer att identifiera de företag och verksamheter som
vi kan kalla för krigsviktiga och titta på krigsplacering av personal, säger försvarsministern.

När Försvarsberedningen kom med en rapport i december
målades bilden upp av ett mycket sårbart samhälle. Beroende
av tillgång till el, IT och elektronisk kommunikation, men också
brist på lager av livsmedel och mediciner.

Regeringen ska nu tillsätta en utredning där det svenska näringslivets
ansvar klarläggs, för att säkerställa tillgång på nödvändiga varor och
tjänster.

– Det man kan nämna här är ju sånt som finansiella tjänster, det
handlar om postgång, järnvägstrafik, telekommunikationer,
och försvarsindustri. Men det kan också handla om sånt som läkemedel,
kläder, livsmedel och råvaror av olika slag. Det kan också ingå
reparations- och serviceföretag med i det här, säger Peter Hultqvist.