Ny upplaga av "Om kriget kommer" förbereds

2:41 min

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arbetar med att ta fram en uppdaterad version av skriften  "Om kriget kommer".

MSB har fått i uppdraget av regeringen att ta fram en broschyr som i början av sommaren ska delas ut till landets hushåll med tips om vad man kan förbereda sig för till exempel krig, men också andra kriser som extrema väderförhållanden eller stora strömavbrott.

Foldern "Om kriget kommer" gavs första gången ut i början av 1940-talet under pågående världskrig. Den innehöll praktiska tips om hur man skulle agera om Sverige skulle bli indraget i kriget. 

De senaste upplagorna trycktes på 1980-talet. Den nya broschyren med handfasta tips, kommer att delas ut till hushållen i månadsskiftet maj/juni.