Nato-medlemskap dominerade M-ledarens tal

1:19 min

Även moderatledaren Ulf Kristersson tog upp hoten från cybervärlden när han talade på rikskonferensen Folk och försvar under eftermiddagen.

I dag är den svenska kapaciteten på området allt för splittrad ansåg han.

– Sverige måste samla kunskapen och förmågan för att skydda landet mot digitala hot. Därför behöver vi ett särskilt center med operativ kapacitet, som både knyter ihop hela det offentliga uppdraget, och bidrar till att säkra näringsliv och andra delar av samhället. Och det brådskar.

Ulf Kristersson efterlyste också ett samråd mellan regeringen och oppositionen om den kansliga frågan om ett svenskt undertecknande av konventionen om ett kärnvapenförbud. Sverige har undertecknat antispridningsavtalet, och det räcker, ansåg Kristersson. Om Sverige ansluter sig till konventionen kan det försvåra samarbete med en del länder inom Nato, men också med Finland.

– Finland har som bekant en uttalad option att en dag gå med i Nato. Med en ratificering av konventionen riskerar regeringen tvärtom att binda fast Sverige vid ett säkerhetspolitiskt utanförskap, genom att göra oss inkompatibla med Nato.

Moderatledaren upprepade det han flera gånger tidigare sagt, om behöver av ett nationellt säkerhetsråd, placerat i statsrådsberedningen, statsministerns kansli.

--Vinner vi valet i höst, så kommer jag initiera frågan om ett nationellt säkerhetsråd med placering i statsrådsberedningen. Inte en formell papperstiger, och än mindre en informell diskussionsklubb. Inte heller ett organ som fråntar övriga myndigheter deras operativa ansvar. Tvärtom: det nationella säkerhetsrådet ska säkerställa att information som rör rikets säkerhet når till rätt person i rätt tid.

Mest tid ägnade Ulf Kristerson åt att argumentera för ett svenskt medlemskap i Nato.

– Ett Nato-medlemskap skulle höja tröskeln, och minska risken, för ett angrepp mot Sverige. Samtidigt höjs tröskeln för ett angrepp på Finland och på våra baltiska grannländer.

– Rysslands militära handlingsfrihet i Östersjöområdet är ett helt centralt, men inte alls legitimt, skäl för Kreml att så oerhört starkt motsätta sig fortsatt Nato-utvidgning.

De bilaterala samarbeten med olika länder, i och utanför Nato, som Sverige har, kan inte ersätta ett medlemskap i Nato, betonade Kristersson.

– Medlemskap är en fortsättning på solidaritetsklausulen i EU-fördraget och på vår egen solidaritetsförklaring.