Socialstyrelsen lanserar behandling mot depression – trots oklar effekt

2:27 min

Trots att behandlingen inte utvärderats anser Socialstyrelsen att alla vårdcentraler bör erbjuda det så kallade Dep-lyftet för barn och unga med psykisk ohälsa.

– Det finns inget vetenskapligt stöd för Dep-lyftet och det är ett problem, säger psykoterapeuten och psykoterapiforskaren Malin Bäck.  

Drygt 400 000 kronor får en vårdklinik betala för utbildning och manualer till Dep-lyftet.

Dep-lyftet är en så kallad psykopedagogisk behandling för barn och ungdomar med depression där de och deras föräldrar bland annat får lära sig om sjukdomen.

Socialstyrelsen anser att behandlingen bör erbjudas på varje barn och ungdomspsykiatrisk mottagning och varje vårdcentral i landet.

Men Dep-lyftet är inte utvärderat och effekten på barn och ungdomar är oklar.

Psykoterapeuten Malin Bäck, som är sydöstra sjukvårdsregionens representant i Socialstyrelsens riktlinjerarbete för vården, ser en risk att Dep-lyftet tvingar bort annan viktig vård.

– Om det är så att det tränger ut andra behandlingar som har ett starkare vetenskapligt stöd och är mer beprövade är det ett jätteproblem, säger hon.

Drivande bakom Dep-lyftet är två av de experter som Socialstyrelsen tagit hjälp av för att ta fram riktlinjer för ångest och depressionsbehandling.

Experterna har samtidigt arbetat deltid med projektet Dep-lyftet som ägs av deras yrkesförening, Svenska föreningen för barn och ungdomspsykiatri.

De har också fått lön i projektet. År 2014 var lönekostnaden för de bådas arbete i projektet 1,4 miljoner kronor.

Docenten i barnpsykiatri, Tord Ivarsson, är ansvarig expert vid Socialstyrelsen.

– Det är inte så att någon försöker sko sig i den här situationen. Sedan är det en fråga om man kan vara objektiv, säger han.

Tord Ivarsson medger att behandlingen behöver utvärderas och att forskningsstödet är begränsat.

- Det är definitivt begränsat, och det har vi också sagt inom Socialstyrelsen. Vi behöver verkligen en utvärdering även inom Dep-lyftet.

Är det då rimligt att lansera behandlingen så hårt, att alla vårdcentraler bör kunna erbjuda det?

– Enligt min uppfattning har Dep-lyftet ändå så positiva drag att det finns anledning att använda den inom vården, säger Tord Ivarsson.