Wallström kritisk till försvarsberedningens nya formulering

8:30 min

På folk och försvar i Sälen har det under söndagen pågått ett gräl mellan regeringen och de borgerliga partierna om den parlamentariska försvarsberedningens nya formulering att "ett väpnat angrepp på Sverige inte kan uteslutas".

Utrikesminister Margot Wallström ifrågasätter grunden för den nya formuleringen.

– De har inte gjort någon ny säkerhetspolitisk analys. Det finns inget underlag som gör att de har anledning att ändra på den formulering som finns från försvarsberedningen om det säkerhetspolitiska läget. De har flyttat på meningar och gjort en annorlunda formulering, säger Margot Wallström.

Försvarsberedningen med representanter från alla riksdagspartier och den socialdemokratiska ordföranden Björn von Sydow lämnade i december en första av två rapporter inför nästa beslut om det svenska försvarets utformning.

I den rapport som gjordes för fem år sedan skrevs att ett angrepp är osannolikt, men nu är alltså formuleringen att det inte kan uteslutas.

Borgerliga ledamöter i beredningen menar till skillnad från Wallström att det handlar just om en säkerhetspolitisk analys. Kristdemokraternas Mikael Oscarsson tycker hennes uttalande är anmärkningsvärt.

– Jag blir mycket förvånad. Det här var något som vi sju partier hade kommit överens om och vi hade underlag. Vi ville formulera utifrån den hotbild vi har. Att hon på det här viset underkänner vårt arbete och Björn von Sydows arbete, det är väldigt anmärkningsvärt, säger han.

Wallström antyder också att den nya formuleringen innebär en innehållsmässigt ändrad bedömning av Sveriges läge, men vill inte konkretisera hur.

– Jag tycker att det ger ett annorlunda intryck, säger Margot Wallström.