Salt mat kan minska blodfödet i hjärnan

2:05 min

För mycket salt i maten minskar blodflödet i hjärnan och försämrar därmed korttidsminnet. Detta enligt en ny studie på möss.

Det är känt sedan länge att för mycket salt kan orsaka högt blodtryck och därmed öka risken för hjärt-kärlsjukdomar som stroke och demens.

Det har också varit känt att saltet påverkar hjärnan, men riktigt hur det går till och vad det leder till har varit oklart.

– Här kommer de första beläggen för att även effekter som inte beror på högt blodtryck har en effekt på hjärnans funktion, och det sker via blodsystemet och tunntarmen, säger Åsa Mackenzie, professor i molekylär fysiologi vid Uppsala universitet.

Efter att labbmöss fått en rejält saltad diet under fem veckors tid upptäckte forskarna bakom den nya studien att mössen fick sämre korttidsminne. De hittade inte lika bra i specialgjorda labyrinter som andra möss. Lokalsinnet blev sämre helt enkelt.

Genom att sedan studera mössens blodkärl kunde forskarna se att det var en immunförsvarsreaktion utlöst av saltet när det kom ner i magen, som gjorde det svårare för blodkärlen att vidga sig, vilket i sin tur ledde till att hjärnan fick sämre tillförsel av blod.

– Saltet påverkar inte hjärnan direkt utan via nedbrytningen i tarmen, säger Åsa Mackenzie.

Mössen som fick sämre blodflöde och sämre korttidsminne fick en diet på fyra till åtta procent salt. Ungefär den mängd som vi människor får i oss när vi äter riktigt salt mat.

Livsmedelsverket rekommenderar ett intag på omkring sex gram salt per dag. Idag äter genomsnittssvensken dock nästan dubbelt så mycket.

Även om den nya studien är gjord på möss så tror hjärnforskare Åsa Mackenzie att för mycket salt också påverkar vår mänskliga hjärna negativt.

– Men det finns många saker man skulle behöva titta vidare på. till exempel att titta på andra funktioner än minnesfunktioner i djur. Men också att man följer upp med fler studier på populationer av människor.

Svenskar äter också mycket salt i jämförelse med andra länder. I Finland till exempel har salt konsumtionen gått ner till åtta gram per dag på senare år.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är en sänkning av saltintaget på befolkningsnivå en av de mest kostnadseffektiva åtgärder som kan göras för bättre folkhälsa.

Referens:
Costantino L et. al. "Dietary salt promotes neurovascular and cognitive dysfunction through a gut-initiated TH17 response", Nature Neuroscience 2018, DOI: 10.1038/s41593-017-0059-z