Protestlista mot planer på kinesisk hamn i Lysekil

1:21 min

Planer på att ett kinesiskt företag kan komma att bygga en containerhamn i Lysekil får skarp kritik. Kritiker menar att det både skulle påverka miljön negativt och att det finns säkerhetspolitiska risker med att ett kinesiskt företag äger infrastruktur i Sverige.

Nu har en protestlista med över 2 000 underskrifter skickats in till kommunen av initiativtagaren till den, Ulrika Lundqvist som är miljöforskare på Chalmers.

– Det är många, även utanför kommunens gränsen, som verkligen uppskattar det här området och som vill att det ska kunna bevaras för sina stora naturvärden. Men det finns också andra frågor som engagerar folk och som gör att de skriver under. En sådan fråga är det säkerhetspolitiska. Om Kina skulle äga en stor hamn i Sverige, vilka risker skulle det finnas med det, frågar sin Ulrika Lundqvist.

Det har blivit en het debatt kring idén att ett kinesiskt företag, Sunbase, ska bygga och äga en containerhamn i Lysekil.

Den skulle kunna bli ett komplement till hamnen i Göteborg.

– Det finns ett behov i västra Sverige att skapa en hamn som klarar av att ta emot de största typen av containerfartygen som kommer från framför allt Asien, säger Lysekils kommunalråd Jan-Olof Johansson (S) till Ekot.

För kunna bygga hamnen så behöver Sunbase bland annat köpa mark av Lysekils kommun. Men det är långt kvar tills ett sådant beslut eventuellt kan fattas, enligt kommunen.

Den skarpa kritiken mot planerna handlar både om miljön och om säkerhetspolitiska aspekter med en kinesisk hamn – till exempel menar kritiker att insynen i vilka fartyg som anländer minskar, att det finns en risk att kinesiska flottan kan använda hamnen och en risk att spionutrustning kan installeras där.

Men kommunalrådet Jan-Olof Johansson tillbakavisar kritiken. Han menar dels att det måste göras miljöprövningar och dels att han inte ser någon säkerhetspolitisk risk.

– Det här måste prövas sedvanlig väg med miljöprövningar, säger han.

– Jag ser inga säkerhetspolitiska problem i det här, för egen del.

Han tycker heller inte att det sistnämnda är en fråga för Lysekils kommun.

– Det väl egentligen någoting för riksdag och regeringen att hantera säkerhetspolitiska frågor.

Men kommunalrådet konstaterar också att varken riksdag eller regering formellt kan stoppa Lysekil från att sälja kommunens mark.

Däremot kommer Johansson i alla fall att lyssna på rikspolitikerna om de har några synpunkter.

– Jag kommer att lyssna på dem givetvis, om det är det de kommer att säga.

I nuläget vill Lysekils kommun ha svar på flera frågor innan man eventuellt börjar arbeta konkret med den här idén och därför gör konsulter, som jobbar för det kinesiska företaget, en så kallade förstudie.

I den tittar man bland annat på om det ens finns möjlighet att bygga en hamn på platsen och hur många jobb en hamn skulle ge.

– Det är bara på idéstadiet för tillfället. Nu håller vi på att titta på de frågor som kommunen har skickat till oss, säger Tommy Niklasson, som är konsult, till Ekot.

Det kinesiska företag Sunbase äger bland annat fastigheter och har gjort investerat i USA, Europa och Australien.

Blir hamnplanerna verklighet är det inte den första kinesiska investeringen i en europeiska hamn.

Redan nu är ett kinesiskt företag majoritetsägare i en av Europas största hamnar – Piraeushamnen utanför Greklands huvudstad Aten.