Dubbla reporterroller i SVD:s granskning om kostråd

7:27 min

Vem kan egentligen rapportera om vad? Kan man som reporter ha dubbla roller och hur förhålla sig till krav på renhet i en tid då allt fler sitter på massa olika stolar.

Nyligen aktualiserades återigen dessa frågor i och med en artikelserie som gått i Svenska Dagbladet den senaste tiden.

Serien är en granskning av vetenskapligheten bakom Livsmedelsverkets kostråd och pekar på flera fall där myndigheten hattat fram och tillbaka i sina råd.

Texterna är skrivna av två vetenskapsjournalister som dock inte bara är journalister utan som dessutom sitter i styrelsen för en forskningsfond som vill främja just forskning om kost och hälsa.