Arbetsförmedlingen planerar stor omorganisation

1:19 min

Arbetsförmedlingen planerar en stor omorganisation av hela myndigheten. I slutet av januari ska ledningen fatta beslut om en ny organisation ska införas vid halvårsskiftet år 2019.

Omorganisationen gäller hela Arbetsförmedlingen och skulle innebära att myndigheten delas upp i två verksamhetsområden, ett som jobbar mot de arbetssökande och ett mot arbetsgivarna.

I slutet av januari ska generaldirektören för myndigheten fatta beslut om att anta förslaget, enligt vilket planen är att införa den nya organisationen skarpt sommaren år 2019.

Men planerna skapar också oro, bland annat för att en så stor förändring kan försämra den redan ansträngda arbetsmiljön på myndigheten. I höstas larmade huvudskyddsombuden på Arbetsförmedlingen om en extrem arbetsbelastning på hela myndigheten. 

– Det innebär ju att det blir en större belastning på personalen, det skapar oro, direkt man nämner ordet omorganisation så blir många medarbetare oroliga. Det är klart att det finns en risk för sjuktal, det finns en risk för att personer slutar och går till andra jobb, säger Fredrik Andersson som är ordförande för fackförbundet ST på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har även själva analyserat riskerna som omorganisationen skulle kunna medföra. En av riskerna som har identifierats är just att arbetsmiljön försämras, men i slutändad tror Arbetsförmedlingen att den nya organisationen kommer minska arbetsbelastningen. 

– Vi har funderat mycket kring det här och tror att det är en större risk att inte göra de här förändringarna. Det kommer bli lite mer specialiserat och det välkomnas av väldigt många anställda, att kunna specialisera sig så att också arbetsbelastningen går ner, säger Maria Mindhammar som är överdirektör på Arbetsförmedlingen. 

Det område som getts högsta riskvärde i myndighetens egen riskanalys handlar om it-utveckling.

Som en del i förändringen har Arbetsförmedlingen inlett ett omfattande arbete med att digitalisera myndigheten och uppdatera dess it-system, vilket är nödvändigt för att den nya organisationen ska få full effekt.

Men risken finns att de nya it-systemen inte kommer finnas på plats i tid. 

– Vi har ju  problem med it-systemen nu, de är ju ganska föråldrade och det tar tid innan man har byggt ut de där, det tar ett antal år och då måste man se till att få de på plats och ha it-system som stödjer utbyggnaden och då måste man jobba med det först, säger Fredrik Andersson på fackförbundet ST.

Men från ledningens håll tycker man inte det är ett alternativ att vänta med omorganiseringen tills efter de nya it-systemen är på plats.

– Vi måste göra det här parallellt för annars drar det ut på tiden och våra kunder kräver att vi går in i mer i digitaliseringen. Men det är ju också så att vi måste ha avstämnings-tidpunkter hela tiden för att titta på att det tajmar och sen får vi anpassa förändringen efter det, säger Maria Mindhammar, överdirektör på Arbetsförmedlingen.