Tunn polisbemanning

Polisbemanningen i länet har varit mycket ansträngd under midsommarhelgen. Antalet poliser i tjänst har inte varit fler än under en normal helg. Till exempel fick större delen av polisstyrkan som skulle avlösas på midsommaraftonens kväll stanna kvar under hela natten, berättar Vakthavande polisbefäl Mats Anrep. För kollegorna i Jämtland har läget varit ännu värre - i hela länet var det bara totalt 8 poliser som var i tjänst under midsommaraftonen.