Assistansfusk för miljardbelopp

1:56 min

Det fuskas med assistansersättning för mellan 900 miljoner och 2 miljarder kronor varje år, hävdar en statlig utredning. Utredaren Stig Svensson tycker att fusket är allvarligt.

– Det är farligt för dem som behöver den här assistanshjälpen därför att om folk börjar tro att det är ett mycket omfattande fusk då sätts hela systemet i fråga. Det är nog ingen som vill det, säger han.  

Det är statsrådet Åsa Regner som under förmiddagen fick utredningen om fusk med assistansersättningen. Assistansen kostar staten och kommuner drygt 26 miljarder och fusket uppgår till mellan tre och sex procent av den summan, slår utredningen fast.

Assistansen är den mest privatiserade delen av välfärden, åtta av tio brukare väljer privata anordnare.

Risken för fusk ökar när assistansen ges av anhöriga, enligt Stig Svensson, som också pekar på organiserade brottslingar som satt assistansfusket i system. Han ger ett exempel.

– Först skriver assistansbolaget ut ett anställningsintyg om att personerna A och B har anställning här, sen kommer personerna A och B hit.

Vad som inte framgår av intyget är att dessa personer har med sig sin familj, vilket de har rätt till, och att en person i den här familjen har en funktionsnedsättning. De ska alltså arbeta med vården av familjemedlemmen.

De får bara en mindre del av assistansersättningen eller inget alls, bolaget behåller pengarna.

– På det sättet har man bakvägen kommit in i det svenska trygghetssystemet, säger Stig Svensson.        

Svensson vill att man ändrar lagen så att man ger försäkringskassan större möjlighet att kontrollera användningen av asisstansersättningen, bland annat genom att kontrollera anordnarna.

Han vill också att kassans handläggare ska kunna få ge sig ut på gatorna för att kontrollera folk som får ersättningen.

– Ser de något konstigt så kan de göra en tjänsteanteckning och sen kalla till sig eller besöka den här personen. Idag kan de inte göra det utan de måste ta hjälp av polisen, säger Stig Svensson.