Hot mot lärare

13 min
  • Hot, våld och kränkningar är en del av många lärares vardag, enligt en enkät som Lärarnas Riksförbund i Malmö gjort. 
  • Detta har utlöst en debatt kring vem som egentligen har ansvaret för att förbättra den, på vissa skolor, ohållbara arbetsmiljön som lärare vittnar om.
  • Hör Isak Skogstad, lärare och debattör, Anders Malmquist, grundskoledirektör Malmö, Catharina Niwhede, Lärarnas riksförbund.