Kalmar län

Psykisk ohälsa ökar hos unga – märks på universitetet

1:16 min

Efterfrågan på samtalsstöd är stort bland studenterna på Linnéuniversitetet. Det menar Maria Larsson som är sektionschef på studenthälsan.

Ny statistik från Socialstyrelsen visar att drygt 14 procent av unga kvinnor och drygt var tionde ung man mellan 18 och 24 år i Kalmar län har sökt hjälp för sin psykiska ohälsa under 2016. Det rapporterade P4 Kalmar om under tisdagen.

Studenter på Linnéuniversitetet i Kalmar kan få hjälp av kuratorer med bland annat samtalsstöd på studenthälsan.

– Studenter vänder sig vanligtvis till oss för att de har problem med olika typer av ångestproblematik, nedstämdhet eller stress, säger Maria Larsson som är sektionschef på studenthälsan.

"Stress kring utseendet"

Stress och prestation har länge varit förknippat med studier, men nu finns även en annan typ av stress som unga behöver hantera, säger Maria Larsson.

– Det är mycket stress att prestera även kring sin hälsa och sitt utseende. Den ständiga uppkopplingen påverkar oss och det blir en idealbild som är svår att leva upp till.

Viktigt med tidig hjälp

Hon menar att barn som tidigt fått problem med sin psykiska ohälsa kan få svårigheter med att klara studier och relationer senare i livet. Därför, menar hon, är det viktigt med en tidig kontakt och hjälp om man är ung och lider av psykiskt ohälsa.

– Ju längre det går innan man söker hjälp, framförallt för en ung människa, så hinner konsekvenserna ställa till det för en. Därför är tidig hjälp viktigt när det handlar om psykisk ohälsa, säger Maria Larsson.