Psykoterapeutförening stämmer Socialstyrelsen

1:33 min

Sveriges största yrkesförening för psykoterapeuter stämmer Socialstyrelsen. Man anser att myndigheten har styrts av särintressen och jäv och bortsett från vetenskaplig evidens.

Det handlar om de riktlinjer för vården av ångest- och depression som Socialstyrelsen tagit fram och som kantats av kritik.

– Det är uppenbart att riktlinjerna har beslutats till förmån för de särintressen som funnits i projektledningen. Det har visat sig att en stor del av ledningsgruppen är jävig, säger Gunnar Bohman, leg psykoterapeut och talesperson för Psykoterapicentrum, en yrkesförening med 1200 legitimerade psykoterapeuter.

Kritiken går i grova drag ut på att vissa behandlingar, främst läkemedel och kognitiv beteendeterapi, gynnats otillbörligt, och att psykodynamisk terapi fått stryka på foten.

Det är psykodynamikernas yrkesförening som nu stämmer myndigheten.

Gunnar Bohman är deras talesperson.

 – Det innebär också att man formulerar riktlinjer som kommer att påverka barn och ungdomar och vuxna på ett felaktigt sätt, och på ett sätt som inte stämmer med hur vården ser ut i andra länder.

Ett exempel på jäv är enligt Gunnar Bohman vårdprogrammet Deplyftet, som Ekot berättat om. Deplyftet som myndighetens egna experter utvecklat, har aldrig utvärderats, men fick ändå hög prioritet i riktlinjerna.

Stämningen lämnades in under eftermiddagen till Förvaltningsdomstolen. På Socialstyrelsen vill man avvakta med att bemöta kritiken.

– Vi försöker alltid ha en bra dialog med alla parter. Men här är det uppenbart att man anser att Socialstyrelsen har fattat fel beslut, säger Mattias Fredricson, som är ansvarig för de nationella riktlinjerna vid Socialstyrelsen.