Moderaterna: Skärp kraven på svenska för invandrare

2:03 min

Moderaterna vill skärpa kraven på invandrare att lära sig svenska. De som inte följer en föreslagen plan kan bli av med sin etableringsersättning.

– Jag skulle vilja se att svenskan blir en röd tråd i Sverige från nyanländ till nyanställd och till ny medborgare. Att vi har stegrande förväntningar på att man lär sig svenska, säger Ulf Kristersson (M).

Moderaterna har tidigare kommit med en rad förslag för att höja kraven på invandrare att lära sig svenska, bland annat kunskaper i svenska för att få svenskt medborgarskap.

Nu föreslår partiet också skärpningar av SFI, svenska för invandrare. Alla som läser på SFI ska få en individuell plan för sina studier. Den som inte följer den kan riskera att bli av med etableringsersättningen.

– Det som händer nu är att det är väldigt många som inte lyckas med SFI. Då tycker jag att det är bättre att höja kraven och säga att vi förväntar oss att man inte bara är där utan att man lär sig svenska också och faktiskt koppla resultat till bidrag, säger Ulf Kristersson.

Det finns återkommande kritik mot SFI-undervisningen på flera håll i landet, att den inte fungerar tillräckligt bra. Är det rätt väg att gå att öka kraven på eleverna?

– Jag tror att vi ska göra båda sakerna, både öka kraven på de kommuner som står för SFI men man måste också ha höga förväntningar på dem som deltar, säger Kristersson.

Moderaterna föreslår också att kunskaper i svenska ska vara ett krav för att få permanent uppehållstillstånd. Det ska krävas ett godkänt språktest, men med något lägre krav än det man vill se för att kunna ansöka om svenskt medborgarskap.

– Om det finns ett tydligt skäl för människor att lära sig svenska för att få permanent uppehållstillstånd tror jag att man kommer att ta det här på allvar.

När det gäller kunskaper i svenska för att få permanent uppehållstillstånd – ska det även gälla permanenta uppehållstillstånd för doktorander?

– Det här handlar ju i första hand om människor som har asylinvandrat till Sverige. Det är där vi har de stora problemen.