E-handel av mat leder till fler transportresor

7:50 min
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har undersökt e-mathandlares resvanor.  
  • Hushåll med bil fortsätter att åka till mataffären lika ofta som tidigare, trots att de får maten hemlevererad.
  • Hör Henrik Pålsson, docent och universitetslektor på avdelningen Förpackningslogistik vid Lunds universitet, om hur man kan tänka klimatsmart som konsument.