SNS: Inför ny fastighetsskatt

1:59 min

Höj fastighetsskatten och utred återinförandet av arvskatten. Det är ett par förslag från tankesmedjan SNS konjunkturråd, där tre fristående forskare har undersökt skattesystemet.

Och en av rapportförfattarna professorn i nationalekonomi Daniel Waldenström, säger att det vore bra för svensk ekonomi om man höjde skatten på olika former av kapital och istället sänkte skatten på arbete.

– Hur hög skatten på arbete är påverkar viljan att utbilda sig och viljan att arbeta hårt så vi vill att det ska löna sig att anstränga sig hårt. Så därför tycker vi att det är rimligt och det kommer också var effektivt att växla över beskattning från arbete till kapital.

Och det kommer att gynna svensk ekonomi i sin helhet?

– Ja, ett väl avvägt skattesystem gynnar den svenska ekonomin och det skapar förutsättningar för långsiktig ekonomisk tillväxt och jobb och välfärd.

Tanken med förslaget från forskarna är att det totala skattetrycket ska förbli konstant. Så för att kunna sänka inkomstskatterna så måste skatten på kapital sammantaget höjas.

Ett förslag är att höja fastighetsskatten. Och den ska vara lika för bostadsrätter och villor.

Men det ska också finnas en begränsning. Har man låg inkomst men ett högt värderat hus så blir skatten lägre än för en höginkomsttagare.

Den gamla fastighetsskatten var ju väldigt impopulär men forskarna visar att med en sån här begränsning så är förlaget betydligt mer acceptabelt bland svenskarna.

Men moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson avfärdar ändå alla tankar på att ersätta dagens lägre fastighetsavgift med en högre fastighetsskatt.

Finansminister Magdalena Andersson är också tveksam till en högre fastighetskatt.

Men tvärtemot moderaterna så är hon inte lika främmande inför tanken på att återinföra arvsskatten.