Nyanlända i gröna näringar

4:29 min
  • I dag presenterade regeringen sin satsning på gröna jobb för långtidsarbetslösa och nyanlända.
  • I Skåne har hushållningssällskapet under ett år på Arbetsförmedlingens uppdrag testat att matcha nyanlända mot jobb i de gröna näringarna, som jordbruk och skogsbruk.
  • Projektet utvärderades i går och slutsatsen är att det finns möjligheter men också betydande svårigheter.

Av de 400 man arbetat med under det här året har ungefär 80 fått olika former av säsongsjobb i de gröna näringarna. Jan Andersson, verksamhetsledare på arbetsförmedlingen är nöjd med resultatet hittills.