Stort upprop bland idrottsklubbar i utsatta stadsdelar

1:38 min

Dyra hyror, övermäktig administration och brist på engagemang. Föreningar i socialt utsatta områden känner sig motarbetade av kommunen.

– Förr innebar ideellt arbete att jobba med och för ungdomar. I dag innebär det att jobba med en byråkratisk kommun som ställer högre och högre krav på föreningarna. Det handlar om administration, redovisningar och ansökningar bland annat, säger Helga Valdimarsdottir, ordförande i Angered Boxing Club och författare till uppropet. 

Hittills har ett 10-tal föreningar i stadsdelar som Bergsjön, Biskopsgården och Angered har skrivit under uppropet om bättre föreningsklimat för idrottsklubbar i Göteborgs socialt belastade områden.

I uppropet riktas kritik mot kommunen som anses blunda för svårigheterna att bedriva idrottsförening i områden där det ofta saknas ett bredare föräldraengagemang.

– När vi ska åka på tävlingar är det i princip omöjligt att få någon att ställa upp som chaufför eller att låna ut en bil. Det blir stora utgifter för oss, något som fotbollsklubbarna i stadsdelen också har problem med, säger hon. 

Helga Valdimarsdottir på Angered Boxing club tror inte att kommunen kan få fler föräldrar att engagera sig. Hon tycker att de borde underlätta för de ideella krafter som finns istället för att, som hon anser, göra det svårare.

– De har ett ansvar att skapa ett föreningsklimat som gör att vi kan bedriva föreningar så att våra barn får samma möjlighet till en meningsfull fritid som i andra stadsdelar, säger hon.