Skåne

Bostadsinbrotten minskar i Region Syd

2:00 min

Bostadsinbrotten har minskat med 28 procent i Region Syd sedan 2015. Till exempel i Kristianstad är minskningen 59 procent och i Örkelljunga 51 procent.

Regionen har därmed kommit en bit på vägen mot målet på en halvering under en fyraårsperiod, skriver polisen på sin hemsida.

Under 2017 skedde 4 206 fullbordade bostadsinbrott i permanentbostäder i regionen vilket kan jämföras med 5 845 under 2015. Det är en minskning med totalt 28 procent.

I vissa kommuner har minskningen varit större än så. Höganäs (68), Kristianstad (59), Örkelljunga (51), Karlskrona (49), Kalmar (46) och Vellinge (45) sticker ut bland de kommuner där minskningen varit särskilt stor.

Ökad medvetenhet och stoppade ligor

Anledningen till minskningen i Region Syd uppges vara flera. Det handlar delvis om att regionen varit framgångsrika i sitt arbete med att begränsa framfarten av den organiserade brottsligheten som internationella stöldligor står för. Det handlar också om polisens brottsförebyggande arbete som utförs av regionens kommunpoliser tillsammans med kommunerna och medborgarna.

Till exempel har kommunpoliserna hjälpt invånarna att själva begränsa risken för att utsättas för bostadsinbrott, bland annat genom Grannsamverkan och Märk-DNA.