Tallolja ger många nya jobb i glesbygden

1:47 min

Det kan skapas uppemot 1 000 nya jobb i Sverige, efter veckans beslut i EU-parlamentet om att tallolja även fortsättningsvis ska klassas som biobränsle.

– Det gör att vi kan gå vidare med våra investeringsplaner, det kommer att ge uppskattningsvis uppemot tusen arbetstillfällen i glesbygd inom några år, säger Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem.

Preem gör diesel av tallolja, en restprodukt från skogsindustrin, och tänker efter veckans beslut i EU sätta sina expansionsplaner i verket. 

Det innebär flera nya fabriker, och fler arbetstillfällen. Preem är delägare i en anläggning i Piteå, där ungefär 100 personer arbetar. Många av massafabrikerna i Sverige säljer sin tallolja till den fabriken.

Efter att tallolja nu alltså kommer att fortsätta klassas som biobränsle, det har varit en strid om det i EU, så planerar Preem att öppna fler liknande anläggningar, med stor sannolikhet i anslutning till massafabriker, som ju ofta ligger i glesbygd i orter där arbetslösheten är relativt sett hög.

I förlängningen så är tanken att använda fler restprodukter från skogsindustrin, och göra bensin och diesel av det, tanken är att öka produktionen från 200 000 ton per år till 3 miljoner ton år 2030.

Och då kan det komma att handla om ännu fler anläggningar, och därmed arbetstillfällen.

– Svenska mål går mot ökad andel förnybara drivmedel, då är det ju viktigt att vi tar hand om dom möjligheter och den potential som finns i svenska råvaror, till exempel restprodukter från den svenska skogen, säger Helene Samuelsson på Preem.