Handbok ska motverka frustration vid gruvprövningar

1:56 min

Snabbare och bättre miljöprövning när det gäller gruvprojekt är målet med en ny handbok som arbetats fram av gruvbranschen och flera myndigheter.

Samarbetet har letts av IVL Svenska miljöinstitutet och projektledaren Johan Strandberg:

– Vi har ökat förutsägbarheten, vi har tydligare förväntningar på vad som krävs i ett fullgott underlag, exempelvis, och det tror vi är bra för alla, säger han.

Arbetet med handboken har pågått i fyra år och bland andra myndigheter som Naturvårdsverket och gruvföretagen Boliden och LKAB har varit med att ta fram den.

– Bakgrunden var att det var rörigt, helt enkelt, och man upplevde från bägge sidor att de här prövningarna var väldigt krävande, och det fanns mycket frustration kring det, säger Johan Strandberg.