Rapporter om övergrepp inom FN-administrationen

2:20 min

Flera FN-anställda beskriver sexuella övergrepp inom världsorganisationens olika kontor i världen för tidningen the Guardian i dag. Det råder en tystnadskultur, enligt många.

Flera kvinnor som rapporterat om övergrepp inom FN-systemet har tvingats bort från sina jobb, skriver the Guardian. Tidningen har intervjuat personer vid flera olika kontor i tio länder. Anställda och före detta anställda har ställt upp anonymt.

15 personer berättar att de utsatts för sexuella övergrepp eller trakasserier de senaste åren, de värsta anklagelserna gäller våldtäkter.

En konsult inom FN:s matprogram beskriver trakasserier av en chef och betonar hur karriären blir förstörd om det rapporteras. En annan kvinna berättar att trots medicinska bevis och vittnen efter en våldtäkt, som hon anklagar en högre chef för, så ledde inte FN:s interna utredning till något.

Både anställda och advokater som the Guardian intervjuat beskriver hur FN inte vidtagit åtgärder mot personer som anklagats trots bevis och vittnen. Det finns fall där FN-utredare inte heller pratat med huvudvittnen.

Många i höga ledningsfunktioner inom FN är män och kvinnliga anställda och praktikanter beskriver hur de utlovats karriärmöjligheter genom ett utbyte mot sex.

Högt uppsatta kan ha en straffrättslig immunitet så att de slipper rättegångar. Att organisationen arbetar i länder där rättsliga system inte fungerar gör det komplicerat också när det gäller personer utan en sådan immunitet.

FN har länge också kritiserats för att ha misslyckats med att utreda övergrepp mot lokalbefolkningar under operationer i länder som Centralafrikanska Republiken och Haiti. Svenske FN-tjänstemannen Anders Kompass är en av dom som blivit motarbetad av FN när han som visselblåsare påtalade sådana övergrepp och han fick också internationell uppmärksamhet.

Under den senaste tidens medierapportering i världen om hur kvinnor utsätts för övergrepp och trakasserier på sina arbetsplaster har också pressen ökat på FN att vidta mer åtgärder. FN:s generalsekreterare Antonio Guterres har uttalat en nolltolerans mot övergrepp, att frågan är prioriterad och att organisationen vidtar åtgärder som en hjälplinje för utsatta samt en utredning av omfattningen.