SKL:s uppskattning: Assistanskostnaderna ökade med upp till en miljard

2:15 min

Simon en av de som förlorat assistanstimmar efter Försäkringskassans hårdare regler.

Simon Rinman i Eskilstuna är en av många med olika former av funktionsnedsättningar som blev av med timmar för personlig assistans förra året. Timmarna han förlorade erbjuds han nu istället från kommunens hemtjänst.

– För samhället blir det här snarare dyrare när två olika instanser ska utföra arbetet, säger mamma Birgitta Rinman.

På Sveriges kommuner och landsting (SKL) uppskattar man att kommunernas kostnader ökat med mellan 750 miljoner och 1 miljard under 2017 till följd av Försäkringskassans hårdare regler.

För små kommuner kan de här extra utgifterna slå sönder hela omsorgsbudgeten, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

Även andra kommuner i länet märker av skillnader. I Katrineholm var det två barn som helt blev av med sin assistans 2017 och som kommunen nu ger insatser dygnet runt till en kostnad på mellan fem och sex miljoner per år. I Nyköping rör det sig om ett fåtal ärenden men någon exakt summa känner man inte till